1
1 1 1 1 1 1 1 1
   
4

Jakub
Jakub Střítezský

1

   
 

HUMAN DESIGN mapuje přirozený stav bytí, naše dary a talenty
a ideální způsob (okolnosti) jejich projevení.

Znalost vašeho designu vám může pomoci:
- následovat přirozené projevy vaší energie (správně se rozhodovat)
- poznat vaši pravou podstatu, dary a talenty (kdo jste)
- rozpoznat negativní podvědomé programy a vzorce chování (kdo nejste)
- jít cestou nejmenšího odporu a lépe zvládat obtíže v životě
- vědomě se podílet na naplnění životního poslání

=> PRAVDA V NÁS - úvodní prožitkový kurz o Human designu - 3 dny
v Bratislavě (+ 2 setkání on-line), 7.-9.11. 2014 - více informací


 

 

 

Human design na Facebooku