1
1 1 1 1 1 1 1 1
   
4

Jakub
Jakub Střítezský

1

   
 

HUMAN DESIGN mapuje přirozený stav bytí, naše dary a talenty
a ideální způsob (okolnosti) jejich projevení.

Znalost vašeho designu vám může pomoci:
- správně se rozhodovat
- poznat vaši pravou podstatu, dary a talenty (kdo jste)
- rozpoznat negativní podvědomé programy a vzorce chování (kdo nejste)
- jít cestou nejmenšího odporu a lépe zvládat obtíže v životě
- vědomě se podílet na naplnění životního poslání

TRANSFORMAČNÍ WORKSHOP S GENOOU BLIVENEM
Chiron - návrat vnitřního léčitele, 28.7.-3.8., Skalka u Doks - info
Jakub

 

 

Human design na Facebooku