1
1 1 1 1 1 1 1 1
 


 

 

 

 


WEBINÁŘE
Záznamy webinářů na téma Human designu, Inkarnačního kříže a Profilu si můžete přehrát na YouTube zde.


SEMINÁŘE
POZNEJ SVÉ TALENTY (13.-14. 5. v Brně)
Na semináři „Poznej své talenty“ se seznámíte s vaším nejdůležitějším talentem. Tento dar představuje vrozenou tvořivost, fungující mimo a nad úrovní vědomé mysli. Pomocí tvůrčích technik a postupů získáte vaše vlastní a jedinečné pochopení tohoto daru. To vám umožní jasně vnímat jeho přítomnost ve vašem životě a plně jej projevit. Více zde.

RAVE ABC (22.4. - 10.6. 2017, online)
Pouze pro absolvety kurzu Pravda v nás. Seznámení s tématem okruhových skupin a linek. Více zde.

PRAVDA V NÁS (v květnu / máji)
Úvodní prožitkový kurz o Human designu a vašem ideálním způsobu fungování. Panoramatický pohled na čtyři typy, centra a způspoby rozhodování.

Chcete-li mít aktuální informace o připravovaných seminářích a dalších akcích, přihlašte se k odběru Zpravodaje - občasných mailových zpráv.

   
 

 

Human design na Facebooku